Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành  
Số chương: 155  
Lần đọc: 47.103
 
  Gửi bởi: Lăng Độ Vũ

  Cỡ chữ:

« 123...16 »
04.09.2013

Giới thiệu
Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 1
Mở đầu

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 2
Du ngoạn gặp nạn.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 3
Ân nhân cứu mạng tên Vu Thiên.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 4
Quá trình cứu người.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 5
Muốn ăn con cua.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 6
Gặp phải ác lang

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 7
Lăng không trảo điểu.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 8
Quỷ kế của Tần Thư Nhã.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 9
Anh ôm em đi.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 123...16 »
Page loaded in 0.013364791870117seconds | 0.34 0.23 0.23 1/328