Thương Hải
Tác giả: Phượng Ca  
Số chương: 293  
Lần đọc: 92.193
 
  Gửi bởi: Lăng Độ Vũ

  Cỡ chữ:

« 123...30 »
13.05.2011

Chương - 1 (Thượng)
Hai ông cháu
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 1 (Hạ)
Hai ông cháu
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 2(Thượng)
Thuỷ Hoả
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 2 (Hạ)
Thuỷ Hoả
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

>
Chương - 3 (Thượng)
Phù Tra
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 3 (Hạ)
Phù Tra
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 4 (Thượng)
Hắc Thiên Thư
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương - 4 (Hạ)
Hắc Thiên Thư
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương 5 (Thượng)
Thiên Thần Tông
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


13.05.2011

Chương 5 (Hạ)
Thiên Thần Tông
Dịch: Cổ Kiếm Hùng
Nguồn: Nhạn Môn Quan


Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 123...30 »
Page loaded in 0.027513027191162seconds | 0.08 0.33 1.79 1/324