Long Tổ (Bản dịch Bàn long hội)
Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành  
Số chương: 190  
Lần đọc: 201.558
 
  Gửi bởi: demon_hieu

  Cỡ chữ:

« 123...19 »
16.03.2011

Long Tổ
(龙组)
Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành


Giới thiệu
Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 1
Quái mộng và hồi ức
Dịch giả: Tạ Tiêu Phong
Biên tập: Đổng Lam Phương
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 2
Sống Lại (Thượng)
Dịch: Tử Vân
Biên: Đổng Lam Phương
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 3
Sống Lại (Hạ)
Dịch: Tử Vân
Biên: Đổng Lam Phương
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 4
Chung Lâm
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 5
Mê Man Sau Khi Sống Lại
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 6 Truyện "Long Tổ (Bản dịch Bàn long hội) " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ta Thành Đẹp Trai Rồi
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 7
Trầm Di
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 8
Ủy Viên Kỷ Luật
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


16.03.2011

Quyển 1: Sống lại
Chương 9
Năng Lực Sơ Hiện
Dịch: Đường Ngọc Ninh
Biên: Tử Vân
Converter: Đường Ngọc Ninh
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi.com
& Banlonghoi.com

Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 123...19 »
Page loaded in 0.012619972229004seconds | 0.52 0.39 0.37 1/318