Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Thiên Ma Vô Ý Bảo Bảo 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
97 3.371
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
842 660.307
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
456 102.487
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1704 778.475
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
366 138.928
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1226 319.099
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
744 234.711
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
636 204.751
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
114 3.988
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
475 90.867
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
326 175.560
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
349 27.669
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
74 38.619
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
613 130.660
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
415 35.532
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
89 8.592
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
477 91.388
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
343 10.017
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
432 59.346
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1033 270.130
Sắc Hiệp Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành Nhất Ngôn Sinh Tử Dữ ... 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 2.392
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
245 36.809
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1057 198.315
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1090 212.028
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
318 65.819
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
510 36.535
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
705 289.860
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
171 37.822
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
180 171.202
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
140 30.728
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
295 90.685
Huyền Ảo Triệu Hoán Vạn Tuế Hà Phi Song Giáp 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 1.839
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
309 76.987
Đô Thị Quyền Khuynh Nhất Thế Thần Quan Lộ Tây Pháp 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
85 4.939
Khoa Huyễn Tinh Chế Phong Bạo Khô Lâu Tinh Tinh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
24 1.819
« 12345...143 »
Page loaded in 0.063388824462891seconds | 0.31 0.26 0.30 2/322