Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Thiên Ma Vô Ý Bảo Bảo 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
98 3.608
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
477 91.860
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
304 91.654
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1707 781.275
Dị Hiệp Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
5 56
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
75 38.873
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1229 320.484
Huyền Ảo Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thư 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
245 56.956
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
706 290.359
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
172 37.933
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
311 77.405
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
628 132.092
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
367 139.572
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
479 92.191
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
513 38.213
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1038 272.460
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
320 66.435
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
246 36.969
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1100 215.242
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1067 201.659
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
100 9.352
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
842 661.388
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
456 103.095
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
744 235.623
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
636 205.869
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
114 5.270
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
326 175.840
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
349 28.867
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
415 38.410
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
343 10.532
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
432 61.489
Sắc Hiệp Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành Nhất Ngôn Sinh Tử Dữ ... 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
9 2.529
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
180 171.943
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
140 31.089
Huyền Ảo Triệu Hoán Vạn Tuế Hà Phi Song Giáp 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 1.879
« 12345...143 »
Page loaded in 0.063222169876099seconds | 0.26 0.49 0.97 1/333