Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Truyện Dài Dấu Chân Trên Cát Mika Waltari 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
16 0
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
371 141.328
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
79 40.585
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
248 37.590
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1243 325.141
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
640 209.314
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
485 93.598
Huyền Ảo Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thư 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
252 58.016
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
696 138.370
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
119 8.895
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
490 47.734
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
467 68.619
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
314 96.416
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1140 226.240
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1107 212.978
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1064 280.331
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
325 67.970
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
114 10.909
Ngôn Tình Vẫn Luôn Cố Chấp Phong Tử Tam Tam 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 47
Ngôn Tình Vợ Chồng Chớp Nhoáng Tinh Dã Tuệ 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 47
Ngôn Tình Hắc Đạo Tình Duyên Hương Phẩm Tử Hồ 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
13 38
Thể Loại Khác Tập Truyện Ngắn: Ngày Quanh Quẩn Trần Long Hồ 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 17
Thể Loại Khác Những Người Đàn Bà Trong Gia Đình Kennedy Pearl S. Buck 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
15 27
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
539 352.060
Huyền Ảo Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
492 151.793
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
173 38.623
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
709 292.585
Dị Hiệp Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
14 705
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
754 239.200
Đô Thị Quan Thương Canh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
76 5.485
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
365 35.934
Đô Thị Mỹ Nhân, Xin Dừng Bước Lão Thi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
84 1.082
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
182 174.174
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
346 71.063
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
536 43.748
« 12345...143 »
Page loaded in 0.063340902328491seconds | 0.40 0.52 0.44 1/311