Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
365 138.267
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
326 175.204
Huyền Ảo Thiên Ma Vô Ý Bảo Bảo 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
95 2.998
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
349 26.227
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
74 38.245
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
613 128.466
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
415 31.609
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
89 7.884
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
477 90.880
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
343 9.310
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
432 55.714
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1033 267.086
Sắc Hiệp Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành Nhất Ngôn Sinh Tử Dữ ... 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 2.217
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
245 36.609
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1057 194.302
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1224 317.769
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1090 209.078
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
318 65.266
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
510 34.698
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
705 289.230
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
171 37.668
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
180 170.581
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
633 202.724
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
140 30.278
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
740 232.272
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
839 659.352
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
295 90.065
Huyền Ảo Triệu Hoán Vạn Tuế Hà Phi Song Giáp 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 1.723
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
454 102.033
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
309 76.662
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
473 89.875
Đô Thị Quyền Khuynh Nhất Thế Thần Quan Lộ Tây Pháp 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
85 4.613
Khoa Huyễn Tinh Chế Phong Bạo Khô Lâu Tinh Tinh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
24 1.734
Đô Thị Đại Hào Môn Bất Tín Thiên Thượng ... 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
86 12.640
Huyền Ảo Linh Chu Cửu Đương Gia 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
77 11.057
« 12345...143 »
Page loaded in 0.062911033630371seconds | 0.42 0.46 0.39 1/428